अध्यात्म रामायण कथा | कहलगांव | निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु

Old Video Reuploaded
Original Dated – 25th February, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा माहात्म्य प्रवचन।

Narration of Mahatmya by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 26th February, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा प्रथम भाग का प्रवचन।

Narration of First Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 27th February, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा द्वितीय भाग का प्रवचन।

Narration of Second Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 28th February, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा तृतीय भाग का प्रवचन।

Narration of Third Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 1st March, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा चतुर्थ भाग का प्रवचन।

Narration of Fourth Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 2nd March, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा पञ्चम भाग का प्रवचन।

Narration of Fifth Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 3rd March, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा षष्ठ भाग का प्रवचन।

Narration of Sixth Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Old Video Reuploaded
Original Dated – 4th March, 2023

श्रीहरिनाम सङ्कीर्तन समिति, कहलगांव, बिहार के द्वारा आयोजित अध्यात्म रामायण कथा में निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु के द्वारा सप्तम भाग का प्रवचन।

Narration of Seventh Part by Nigrahacharya Shri Bhagavatananda Guru at Katha of Adhyatma Ramayana organised by Shri Harinam Sankirtan Samiti, Kahalgaon, Bihar.

Share Options
0Shares

One thought on “अध्यात्म रामायण कथा | कहलगांव | निग्रहाचार्य श्रीभागवतानंद गुरु

  1. Hari Om Maharaj ji
    Aap ka ish samaye dharti par prakat hona bahut hi sarthak dikha taha he mujhe. Aap ka pracachan sun kar yesa lagta he ke sanatan dharma ka kabhi nas nahi ho sakta. Aap jo karya kar rahe he uske liye bahut hi dhanyavad aap ko. Mere pas shabd nahi he. Aap ko nivedan he ke kabhi bhagvat geeta par bhi kuchh pravachan de Maharaj ji. Dhanyavad aapko aur aap ke Mata Pita ko bhi mera pranam he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *